logotypy

Założenia projektu

Celem projektu jest rozwój w okresie 01.2019-12.2020 usług medyczno-opiekuńczych skierowanych do osób niesamodzielnych 60+, z terenu łódzkiego Obszaru Metropolitalnego:

 m. Łódź, powiat brzeziński, powiat łódzki wschodni, powiat pabianicki, powiat zgierski.

 

Uczestnicy projektu mogą otrzymać:
– Świadczenie opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych;

– Świadczenie w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej

– Wsparcie dla rodzin osób niesamodzielnych
– Świadczenie teleopieki – zapewnienie osobistej opaski medycznej

 

Projekt realizowany jest w okresie 1.11.2018 – 31.12.2020

Wartość projektu: 4 035 051,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 631 545,90 zł