logotypy

Uczestnicy projektu

Projekt kierowany jest do:

W obszarze dotyczącym DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ do 40 osób:

 • zamieszkałych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego: m. Łódź, powiat brzeziński, powiat łódzki wschodni, powiat pabianicki, powiat zgierski
 • powyżej 60 roku życia
 • niesamodzielnych, z wynikiem w skali Barthel poniżej 60 pkt
 • które nigdy nie skorzystały ze wsparcia tego samego typu z EFS
 • które nie mają możliwości skorzystania ze świadczeń gwarantowanych w ramach NFZ

dodatkowo pierwszeństwo będą miały osoby, :

 • prowadzą gospodarstwo jednoosobowe (oświadczenie)
 • zamieszkują wspólnie z opiekunem faktycznym aktywnym zawodowo (zaświadczenie)
 • wynik w skali Barthel poniżej 40 pkt
 • złożą oświadczenie o dochodach poniżej min. socjalnego
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności

 

W obszarze dotyczącym DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ do 80 osób:

 • zamieszkałych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego: m. Łódź, powiat brzeziński, powiat łódzki wschodni, powiat pabianicki, powiat zgierski.
 • powyżej 60 roku życia
 • niesamodzielnych, z wynikiem w skali Barthel w przedziale 40-65 pkt.
 • które w ciągu ostatnich 12 miesięcy odbyły leczenie szpitalne
 • które nigdy nie skorzystały ze wsparcia tego samego typu z EFS
 • które nie mają możliwości skorzystania ze świadczeń gwarantowanych w ramach

dodatkowo pierwszeństwo będą miały osoby, które:

 • prowadzą gospodarstwo jednoosobowe (oświadczenie)
 • zamieszkują wspólnie z opiekunem faktycznym aktywnym zawodowo (zaświadczenie)
 • złożą oświadczenie o dochodach poniżej min. socjalnego
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności

 

W obszarze dotyczącym TELEOPIEKI do 500 osób:

 • zamieszkałych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego: m. Łódź, powiat brzeziński, powiat łódzki wschodni, powiat pabianicki, powiat zgierski.
 • powyżej 60 roku życia
 • niesamodzielnych w min. jednej czynności wg skali Barthel
 • które nigdy nie skorzystały ze wsparcia tego samego typu z EFS

Wsparciem objętych zostanie również 120 OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH osób niesamodzielnych.