logotypy

Harmonogram

Rekrutacja w obszarze długoterminowej opieki domowej przebiegać będzie w dwóch turach :

I tura – 21.01.2019-11.02.2019 opieką objętych zostanie 20 osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych

Rekrutacja została przedłużona do dnia 18.02.2019r.

II tura – 01.02.2020-14.02.2020 opieką objętych zostanie 20 osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych

Rekrutacja w obszarze Dziennego Domu Opieki Medycznej prowadzona będzie od 02.2019r. (10 osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych) i cyklicznie po zwolnieniu się miejsc.

Uruchomienie Dziennego Domu Opieki Medycznej planowane jest na 01.03.2019r.

Rekrutacja w obszarze teleopieki prowadzona będzie na bieżąco w okresie 01.2019-12.2020