logotypy

Forma wsparcia – długoterminowa opieka domowa

Osoba zakwalifikowana do projektu w ramach długoterminowej opieki domowej objęta zostanie przez okres około 12 miesięcy wsparciem w zakresie:

 • pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej4 wizyty/tyg.;
 • wsparcie opiekunów w zakresie funkcji towarzyszenia-śr. 1 wizyta/tyg., ok.1h/wizyta
 • opieką i prowadzeniem dietetyka, w zakresie diety osoby niesamodzielnej – śr. 2 wizyta/m-c,
 • zabiegi fizjoterapeutyczne, w tym zapobieganie odleżynom, przykurczom – śr. 4 wizyty/m-,
 • wsparcie psychologiczne, na rzecz osoby niesamodzielnej– śr. 1 wizyta/m-c,

Wsparciem objęci zostaną również opiekunowie faktyczni w zakresie:

przydzielenia opiekunów, którzy będą pełnić  rolę opiekunów zastępczych względem opiekunów faktycznych i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w wymiarze 4h/wizytę, 2 wizyty/tydz.

Na każdą z rodzin przewidziano 4 godz. spotkań z psychologiem i 44 godz. zajęć z obszaru:

 • komunikowanie się z osobą starszą
 • sprawowanie opieki nad osobą starszą w warunkach domowych- aspekty psychologiczne
 • prawa pacjenta
 • zachowanie równowagi między potrzebami osoby niesamodzielnej i opiekuna
 • grupy wsparcia, fora internetowe, organizacje pozarządowe
 • edukacja w zakresie odpowiedniego żywienia osoby niesamodzielnej